Hlavní obsah

созна́ть

Vyskytuje se v

neuznat: не созна́ть свою́ вину́neuznat svou vinu

přiznat: откры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бкиotevřeně přiznat své chyby