Hlavní obsah

собра́ние

Vyskytuje se v

обсуди́ть: обсуди́ть что на собра́нииprojednat na schůzi co

členský: о́бщее собра́ниеčlenská schůze

shromáždění: отчётное собра́ниеvýroční shromáždění

shromažďování: свобо́да собра́нийpráv. svoboda shromažďování

napsat: написа́ть собра́ние стихотворе́нийnapsat sbírku básní

orgán: законода́тельное собра́ниеzákonodárný orgán

program: пове́стка дня собра́нияprogram schůze

předsedat: вести́ собра́ниеpředsedat schůzi

souborný: по́лное собра́ние сочине́нийsouborné dílo

spis: по́лное собра́ние сочине́нийsebrané spisy

třídní: роди́тельские собра́нияtřídní schůzky

ústavodárný: учреди́тельное собра́ниеústavodárný sněm

ustavující: учреди́тельное собра́ниеustavující schůze

valný: о́бщее собра́ние акционе́ровvalná hromada akcionářů