Hlavní obsah

слу́чай

Vyskytuje se v

большинство́: в большинстве́ слу́чаевve většině případů, většinou

несча́стный: несча́стный слу́чайnehoda, neštěstí

нико́й: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, za žádných podmínek, ani za nic

проти́вный: (а) в проти́вном слу́чаеv opačném případě

ху́дший: в ху́дшем слу́чаеpři nejhorším, v nejhorším případě

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

слепо́й: слепо́й слу́чайčirá náhoda

страхова́ние: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění

страхово́й: страхово́й слу́чайpojistná událost

воспо́льзоваться: воспо́льзоваться слу́чаемchopit se/využít příležitosti

исключи́тельный: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

конфу́зный: конфу́зный слу́чайtrapná situace

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

любо́й: в любо́м слу́чаеv každém případě

ни: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

одино́чный: одино́чный слу́чайojedinělý případ

ре́дкий: ре́дкий слу́чайojedinělý případ

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ

ani: ani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май

černý: černá kronikaхро́ника несча́стных слу́чаев

jistota: pro jistotuна вся́кий слу́чай, для ве́рности

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

opačný: v opačném případěв проти́вном слу́чае

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

příležitost: propást příležitostупусти́ть слу́чай

příležitost: při příležitosti výročíпо слу́чаю годовщи́ны

případ: v případě potřebyв слу́чае на́добности

případ: v žádném případěни в ко́ем слу́чае

případ: v každém případěв любо́м слу́чае

případ: pro všechny případyна все слу́чаи

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

událost: ekon. pojistná událostстрахово́й слу́чай

ztracený: ztracený případпоте́рянный слу́чай

bezprecedentní: bezprecedentní případбеспрецеде́нтный слу́чай

daný: v daném případěв да́нном слу́чае

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

jedinečný: jedinečná možnostисключи́тельный слу́чай

jednotlivý: v jednotlivých případechв отде́льных слу́чаях

krajní: v krajním případěв кра́йнем слу́чае

kuriózní: kuriózní případкурьёзный слу́чай

náhoda: To je ale náhoda!Како́й слу́чай!

neopakovatelný: neopakovatelná příležitostнеповтори́мый слу́чай

pojistit: pojistit dítě proti úrazuзастрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чая

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

případ: v některých případechв не́которых слу́чаях

případ: v takovém případěв тако́м слу́чае

případ: ojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

řada: v řadě případůв ря́де слу́чаев

úrazový: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев

určitý: v určitých případechв определённых слу́чаях

vhodný: vhodná příležitostудо́бный слу́чай

vyčkat: vyčkat na vhodnou příležitostвы́ждать удо́бный слу́чай

výjimečný: výjimečný případисключи́тельный слу́чай

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

vzácný: vzácný případре́дкий слу́чай

zablokovat: zablokovat kartu v případě její ztrátyзаблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́ри

beznadějný: beznadějný případбезнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́к

strýček: pro strýčka Příhoduна вся́кий слу́чай

žádný: v žádném případěни в ко́ем слу́чае, нико́им о́бразом