Hlavní obsah

сле́дующий

Přídavné jméno-ая, -ее

Vyskytuje se v

раз: (в) сле́дующий разpříště

сле́дующий: в сле́дующий разpříště

další: Пожа́луйста сле́дующий!Další prosím!

třeba: на́до, ну́жно, сле́дует, необходи́моje třeba

den: на сле́дующий деньden nato

dobrý: Смотри́ как сле́дует.Dávej dobrý pozor.

držet se: приде́рживаться пла́на, сле́довать пла́нуdržet se plánu

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

mít: Вам сле́довало бы подожда́ть.Měl byste počkat.

následovně: Сде́лаем э́то сле́дующим о́бразом.Uděláme to následovně.

následující: на сле́дующей страни́цеna následující straně

odkládat: Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.Rozhodnutí se odkládá na příští rok.

plynout: Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

poznamenat: Сле́дует оговори́ться, что...Je třeba poznamenat, že...

příslušet: Нам не сле́дует суди́ть...Nepřísluší nám soudit...

příště: продолже́ние сле́дуетpokračování příště

příští: на сле́дующей неде́леpříští týden

týden: на про́шлой/э́той/сле́дующей неде́леminulý/tento/příští týden

vysednout: Сойди́те на сле́дующей остано́вке.Vysedněte na příští zastávce.

zastávka: Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.Vystoupíme na další zastávce.

podotknout: сле́дует отме́тить...nutno podotknout...

pokračování: продолже́ние сле́дует...pokračování příště...

slušet: как сле́дует, как полага́етсяjak se sluší a patří

сле́довать: как сле́дуетjaksepatří, pořádně, náležitě