Hlavní obsah

сле́дом

Vyskytuje se v

след: не следnehodí se, nemá se

stopa: оста́вить/замести́ следы́zanechat/zahladit stopy

čerstvý: по све́жим следа́мpo čerstvých stopách

zachytit: напа́сть на следzachytit stopu

zamést: замести́ следы́ чегоzamést stopy čeho

ztratit: потеря́ть следztratit stopu

památka: И сле́да не оста́лось от него́.Není po něm ani památky.

zahladit: замести́ следы́zahladit stopy

zub: следы́ вре́мениzub času

просты́ть: кого и след просты́лnení ani stopy po kom/čem, zmizel beze stopy