Hlavní obsah

ситуа́ция

Vyskytuje se v

спасти́: спасти́ ситуа́циюzachránit situaci

bezvýchodný: безвы́ходное положе́ние, тупико́вая ситуа́цияbezvýchodná situace

modelový: моде́льная ситуа́цияmodelová situace

patový: па́товая ситуа́ция, безвы́ходное положе́ниеpatová situace

absurdní: совсе́м абсу́рдная ситуа́цияzcela absurdní situace

konfliktní: конфли́ктная ситуа́цияkonfliktní situace

omrknout: обозре́ть ситуа́циюomrknout situaci

vážný: крити́ческое положе́ние, драмати́ческая ситуа́цияvážná situace

ситуа́ция: Вот ситуа́ция!To je tedy situace! obtížná, komplikovaná