Hlavní obsah

связь

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 свя́зи/ связи́

  1. в связи́ с чем v souvislosti s čím

Vyskytuje se v

связь: свя́зиkontakty, známost, protekce

моби́льный: моби́льная связьmobilní síť

междугоро́дный: междугоро́дная телефо́нная связьmeziměstské telefonní spojení

телефа́ксный: телефа́ксная связьfaxové spojení

důstojník: офице́р свя́зиstyčný důstojník

dvojný: двойна́я связьchem. dvojná vazba

konferenční: конфере́нц-звоно́к, конфере́нц-связьkonferenční hovor

mobilní: сеть со́товой свя́зиmobilní síť

návaznost: в увя́зке, в связи́ с чемv návaznosti na co

pohlavní: полова́я связь, полово́й актpohlavní styk

poměr: быть в свя́зи с кемmít poměr s kým

porucha: наруше́ние свя́зиporucha spojení

styčný: офице́р свя́зиstyčný důstojník

styk: отде́л по свя́зям с обще́ственностьюoddělení pro styk s veřejností

technika: те́хника свя́зиsdělovací technika

vazba: ио́нная/поля́рная/водоро́дная связьiontová/polární/vodíková vazba

zpětný: обра́тная связьzpětná vazba

homosexuální: гомосексуа́льная связьhomosexuální vztah

intimní: Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.Mají intimní poměr.

kontakt: прерва́ть связь с семьёйpřerušit kontakt s rodinou

mobil: Бу́ду на свя́зи.Budu na mobilu.

obnovit: возобнови́ть свя́зи с кемobnovit styky s kým

přerušit: порва́ть свя́зиpřerušit styky

souvislost: в како́й свя́зи?v jaké souvislosti?

spoj: ли́нии да́льней свя́зиdálkové spoje

spojitost: в свя́зи с чемve spojitosti s čím

бессою́зный: бессою́зная связьbezpředložkové spojení