Hlavní obsah

размежёвывать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  • rozhraničovat, vyměřovat, dělit území, pole ap.