Hlavní obsah

промы́шленный

Vyskytuje se v

шпиона́ж: промы́шленный шпиона́жprůmyslová špionáž

průmyslový: промы́шленное предприя́тиеprůmyslový podnik

zboží: промы́шленные това́рыprůmyslové zboží

zóna: промы́шленная зо́наprůmyslová zóna

design: промы́шленный диза́йнprůmyslový design

podnik: промы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnik

výroba: промы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дствоprůmyslová/zemědělská výroba

вое́нно-промы́шленный: вое́нно-промы́шленный ко́мплексvojenskoprůmyslový komplex