Hlavní obsah

причи́слить

Vyskytuje se v

přiřadit: причи́слить писа́теля к кла́ссикамpřiřadit spisovatele ke klasikům