Hlavní obsah

предполага́емый

Vyskytuje se v

domnělý: предполага́емый оте́цdomnělý otec

předpokládaný: предполага́емый срокpředpokládaný termín

předpokládat: Мо́жно предполага́ть, что...Lze předpokládat, že...

tušit: Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...Ani netušil, že...

бог: Челове́к предполага́ет, а Бог располага́ет.Člověk míní, pánbůh mění.