Hlavní obsah

предвари́тельно

Vyskytuje se v

заключе́ние: предвари́тельное заключе́ниеvyšetřovací vazba

разрабо́тка: предвари́тельная разрабо́ткаpředběžná studie

рассле́дование: предвари́тельное рассле́дованиеpředběžné šetření

cela: ка́мера предвари́тельного заключе́ния, КПЗcela předběžného zadržení

kalkulace: предвари́тельный расчётpředběžná kalkulace

zadržení: предвари́тельный аре́стpráv. předběžné zadržení

náhled: предвари́тельный просмо́тр (пе́ред печа́тью)výp. náhled před tiskem

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

vstupní: предвари́тельные перегово́рыvstupní jednání

vyšetřování: предвари́тельное сле́дствиеpředběžné vyšetřování

nanečisto: предвари́тельный экза́менzkouška nanečisto