Hlavní obsah

превы́сить

Vyskytuje se v

přečerpat: превы́сить креди́тpřečerpat úvěr

překročit: превы́сить свои́ полномо́чияpřekročit své pravomoci

přesáhnout: Температу́ры не превы́сят десяти́ гра́дусов.Teploty nepřesáhnou 10 stupňů.

převýšit: превы́сить спросpřevýšit poptávku