Hlavní obsah

получи́ть

Vyskytuje se v

фиг: фи́гу с ма́слом полу́чишьdostaneš houby s octem

ава́нсом: получи́ть ава́нсомdostat předem

ви́за: получи́ть ви́зуdostat vízum

да́ром: получи́ть что да́ромdostat co zdarma

насле́дство: получи́ть в насле́дство от когоzdědit po kom

образова́ние: получи́ть образова́ниеzískat vzdělání

отка́з: получи́ть отка́зdostat odmítavou odpověď

порица́ние: получи́ть/вы́нести порица́ниеdostat/udělit důtku

ране́ние: получи́ть ране́ниеutrpět zranění, být raněn

с: получи́ть де́ньги с покупа́теляobdržet peníze od zákazníka

сда́ча: получи́ть сда́чуdostat nazpět při nakupování

тра́вма: получи́ть тра́вмуzranit se

эффе́кт: получи́ть жела́емый эффе́ктdosáhnout kýženého výsledku

пропи́ска: получи́ть пропи́скуusadit se

ше́я: по ше́е получи́тьdostat po krku

dostat: получи́ть в пода́рок чтоdostat darem co

echo: получи́ть извеще́ниеdostat echo

nazpět: получи́ть сда́чуdostat nazpět při placení

občanství: получи́ть гражда́нствоzískat státní občanství

pokuta: получи́ть/уплати́ть штрафdostat/zaplatit pokutu

přehled: получи́ть представле́ние о чёмzískat přehled o čem

přijít: получи́ть тра́вмуpřijít k úrazu

čenich: получи́ть по но́суdostat přes čenich

dar: получи́ть что в пода́рокdostat co darem

dědictví: получи́ть по насле́дствуzískat jako dědictví

doživotí: получи́ть пожи́зненное заключе́ниеbýt odsouzen na doživotí

důtka: сде́лать/получи́ть вы́говорudělit/dostat důtku

instrukce: дать/получи́ть ряд указа́нийdát/dostat řadu instrukcí

jednička: получи́ть пятёрку по матема́тикеdostat jedničku z matematiky

pecka: получи́ть уда́рdostat pecku

pětka: получи́ть кол/едини́цуdostat pětku známku

podmíněně: Получи́л два го́да усло́вно.Dostal dva roky podmíněně.

povýšení: получи́ть повыше́ние по слу́жбеdosáhnout povýšení v práci

převzít: получи́ть письмо́ на по́чтеpřevzít dopis na poště

rána: получи́ть уда́рdostat ránu

sklidit: име́ть/получи́ть успе́хsklidit úspěch

svolení: получи́ть разреше́ниеdostat svolení

úpal: получи́ть теплово́й уда́рdostat úpal

úraz: получи́ть уве́чьеpřijít k úrazu

úžeh: получи́ть со́лнечный уда́рdostat úžeh

věno: получи́ть прида́ноеdostat věno

vyfasovat: получи́ть жёлтую ка́рточкуvyfasovat žlutou kartu

vzdělání: получи́ть образова́ниеzískat vzdělání

zamítavý: получи́ть отка́зdostat zamítavou odpověď

známka: поста́вить/получи́ть оце́нкуdát/dostat známku

huba: получи́ть по мо́рдеdostat přes hubu

jeden, jedna, jedno: получи́ть отли́чноdostat za jedna

k, ke, ku: получи́ть уве́чьеpřijít k úrazu

kopačka: получи́ть отка́зpřen. dostat kopačky

natvrdo: получи́ть три го́да отси́дкиdostat tři roky natvrdo

poznámka: получи́ть замеча́ниеdostat poznámku (ve škole)

proto: получи́ть нагоня́й от когоdostat co proto od koho

получи́ть: получи́ть зва́ние (профе́ссора)získat titul (profesora)