Hlavní obsah

поле́зный

Vyskytuje se v

расте́ние: поле́зные расте́нияužitkové rostliny

поле́зно: поле́зно знатьje dobré vědět

užitný: поле́зная пло́щадьužitná plocha

nerostný: поле́зные ископа́емыеnerostné suroviny

užitek: быть поле́знымbýt k užitku

spojit: совмести́ть прия́тное с поле́знымspojit příjemné s užitečným

uznat: счесть поле́зным чтоuznat za vhodné co

užitečný: сочета́ть поле́зное с прия́тнымspojovat příjemné s užitečným