Hlavní obsah

покры́тие

Vyskytuje se v

pokrytí: покры́тие бюдже́тного дефици́таpokrytí rozpočtového schodku

antukový: грунтово́е покры́тиеantukový povrch

koberec: асфа́льтовое покры́тиеasfaltový koberec

krycí: покры́тие, защи́тный слойkrycí vrstva

krytina: покры́тие поло́вpodlahová krytina

nekrytý: чек без покры́тия, odmítnutý bankou безвалю́тный чекnekrytý šek

povrch: травяно́е/асфа́льтовое/доро́жное покры́тиеtravnatý/asfaltový/silniční povrch

vozovka: доро́жная оде́жда, доро́жное покры́тиеpovrch vozovky