Hlavní obsah

поже́ртвовать

Dokonavé sloveso-твую, -твуешь

Vyskytuje se v

darovat: (по)же́ртвовать де́ньги на чтоdarovat peníze na co

přispět: поже́ртвовать на благотвори́тельный прое́ктpřispět na dobročinný projekt