Hlavní obsah

пога́шенный

Vyskytuje se v

promlčet: Пригово́р не пога́шен да́вностью.Rozsudek není promlčen.

rest: погаси́ть недои́мкиvyrovnat resty

splatit: погаси́ть долг/креди́тsplatit dluh/úvěr

umořit: погаси́ть долгumořit dluh

vyrovnaný: части́чно пога́шенный долгčástečně vyrovnaný dluh

zahladit: погаси́ть долгfin. zahladit dluh

погаси́ть: погаси́ть долгsplatit dluh