Hlavní obsah

отказа́ться

Vyskytuje se v

rezignovat: сдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжностиrezignovat na (svou) funkci

dík: с благода́рностью приня́ть/отказа́тьсяs díky přijmout/odmítnout

funkce: отказа́ться от до́лжностиrezignovat na funkci

odmítnout: отказа́ться дава́ть показа́нияodmítnout vypovídat

poděkovat: отказа́ться от по́мощиpoděkovat se za pomoc

ustoupit: отказа́ться/отступи́ть от догово́раustoupit od smlouvy