Hlavní obsah

осуществи́ть

Vyskytuje se v

за́мысел: осуществи́ть свой за́мыселzrealizovat svůj plán

záměr: осуществи́ть свой за́мыселuskutečnit svůj záměr