Hlavní obsah

оконча́тельный

Vyskytuje se v

спи́сок: попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́товdostat se do užšího výběru kandidátů ap.

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

konečný: оконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́саhist. konečné řešení židovské otázky

platnost: оконча́тельноs konečnou platností

bilance: оконча́тельный бала́нсzávěrečná bilance

definitivní: оконча́тельный коне́цdefinitivní konec

položit se: Фи́рма оконча́тельно разори́лась.Firma se definitivně položila.

verze: рукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кцияrukopisná/tištěná/konečná verze

výsledný: оконча́тельная оце́нкаvýsledná známka

vyúčtování: оконча́тельный/годово́й расчётkonečné/roční vyúčtování