Hlavní obsah

одина́ковый

Vyskytuje se v

stejně: Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.Jsou stejně vysocí/staří.