Hlavní obsah

образова́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. vzdělá(vá)ní získávání znalostí ap.
  2. vzdělání souhrn získaných znalostíполучи́ть образова́ниеzískat vzděláníнача́льное образова́ниеzákladní vzděláníсре́днее образова́ниеstředoškolské vzděláníвы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání

Vyskytuje se v

о́бщий: о́бщее образова́ниеvšeobecné vzdělání

сре́дний: сре́днее образова́ниеstředoškolské vzdělání

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

образова́ние: нача́льное образова́ниеzákladní vzdělání

специа́льный: специа́льное образова́ниеodborné vzdělání

celoživotní: непреры́вное образова́ниеceloživotní vzdělávání

slučovací: теплота́ образова́нияchem. slučovací teplo

tvorba: образова́ние цен, ценообразова́ниеtvorba cen

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

základní: элемента́рное образова́ниеzákladní vzdělání

středoškolský: сре́днее образо́ваниеstředoškolské vzdělání

všeobecný: (все)о́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

vzdělávání: непреры́вное образова́ние в тече́ние всей жи́зниceloživotní vzdělávání

вы́сший: вы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání