Hlavní obsah

нелегко́

Vyskytuje se v

сказа́ть: легко́ сказа́тьto se snadno řekne

легко́: Легко́ сказа́ть!To se lehko řekne!

lehce: легко́ зарабо́танные де́ньгиlehce vydělané peníze

nasnadě: (легко́) напра́шиваетсяje nasnadě

ovlivnitelný: легко́ поддаю́щийся влия́ниюsnadno ovlivnitelný

říct: Легко́ сказа́ть.To se lehko řekne.

nabýt: Легко́ пришло́, легко́ ушло́.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

pomoc: Э́тому легко́ помо́чь!To je snadná pomoc!

pozbýt: Легко́ нажи́л, легко́ и про́жил.Lehce nabyl, lehce pozbyl.