Hlavní obsah

нача́льный

Vyskytuje se v

образова́ние: нача́льное образова́ниеzákladní vzdělání

шко́ла: нача́льная шко́лаzákladní škola

меридиа́н: нача́льный меридиа́нnultý poledník greenwichský

adresář: нача́льный катало́гkořenový adresář

nástupní: нача́льная зарпла́таnástupní plat

poledník: нача́льный меридиа́нnultý poledník

vyvolávací: ста́ртовая/нача́льная цена́vyvolávací cena

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

základní: нача́льная шко́лаzákladní škola

kapitál: (перво)нача́льный/основно́й капита́лpočáteční/základní kapitál

obecný: нача́льная шко́лаobecná škola

škola: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední