Hlavní obsah

интенси́вный [-тэ-]

Vyskytuje se v

hustý: интенси́вное движе́ниеhustý provoz

intenzivní: интенси́вная трениро́вкаintenzivní trénink

prudký: интенси́вный светprudké světlo

resuscitační: отделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́иanesteziologicko-resuscitační oddělení

usilovný: интенси́вная рабо́таusilovná práce