Hlavní obsah

зре́ние

Podstatné jméno, rod střední

  • zrakлиши́ться зре́нияpřijít o zrak

Podstatné jméno, rod střední

  1. то́чка зре́ния hledisko, názor

Vyskytuje se v

по́ле: по́ле зре́нияúhel pohledu

то́чка: то́чка зре́ния на кого/чтоnázor, mínění na koho/co

у́гол: у́гол зре́нияúhel pohledu

раздели́ть: раздели́ть чью то́чку зре́нияsouhlasit se stanoviskem koho

узколо́бый: узколо́бая то́чка зре́нияomezené hledisko

чу́вство: чу́вство зре́ния/слу́ха/обоня́ния/осяза́ния/вку́саzrak/sluch/čich/hmat/chuť

hledisko: рассма́тривать что со свое́й то́чки зре́нияposuzovat co z osobního hlediska

klam: обма́н зре́ния, опти́ческий обма́нoptický klam

optický: опти́ческий обма́н, обма́н зре́нияoptický klam

periferní: боково́е/перифери́йное зре́ниеperiferní vidění

pohled: с мое́й то́чки зре́ния, на мой взглядz mého pohledu

pole: по́ле зре́нияzorné pole

přelud: обма́н зре́нияzrakový přelud

úhel: то́чка зре́ния, у́гол зре́нияzorný úhel, úhel pohledu

ústrojí: о́рганы зре́ния/вку́са/слу́хаzrakové/chuťové/sluhové ústrojí

vidění: простра́нственное/перифери́ческое зре́ниеprostorové/periferní vidění

zorný: по́ле зре́нияzorné pole

zrak: вну́треннее зре́ние, мы́сленный взорvnitřní zrak

zrakový: о́рган зре́нияanat. zrakový orgán

iluze: обма́н зре́нияzraková iluze

postižení: наруше́ние зре́ния/слу́хаzrakové/sluchové postižení

postižený: челове́к с наруше́нием зре́ния/слу́хаzrakově/sluchově postižený

přiblížit: сбли́зить то́чки зре́нияpřiblížit úhly pohledu

přijít: потеря́ть зре́ниеpřijít o zrak

spustit: не вы́пустить кого из по́ля зре́нияnespustit koho z očí

vada: недоста́ток зре́нияvada zraku

orlí: орли́ное зре́ниеorlí zrak

зре́ние: то́чка зре́нияhledisko, názor