Hlavní obsah

зако́н

Podstatné jméno, rod mužský

  1. zákon, řád, zákonitost fyzikální ap.
  2. zákon, právní norma, ustanoveníсоблюда́ть зако́ныdodržovat zákonyсвод зако́новzákoník, sbírka zákonůпо зако́нуpodle zákonaнепи́саные зако́ныnepsané zákony

Podstatné jméno, rod mužský

  1. сло́во чьё зако́н для кого čí přání je komu rozkazem
  2. вне зако́на кто form., práv.mimo zákon

Vyskytuje se v

вне: вне зако́наmimo zákon

вор: вор в зако́неboss, kmotr

зако́н: сло́во чьё зако́н для когоčí přání je komu rozkazem

по́длость: по зако́ну по́длостиjako naschvál, zákon schválnosti

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

джу́нгли: зако́н джу́нглейzákon džungle

основно́й: Основно́й зако́нÚstava

отрица́ние: зако́н отрица́ния отрица́нияzákon negace negace jeden ze základních zákonů dialektiky

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

притяже́ние: зако́н земно́го притяже́нияzákon zemské gravitace

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

обойти́: обойти́ зако́нobejít zákon

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

čtení: пе́рвое чте́ние зако́наpráv. první čtení zákona

dědic: насле́дник по зако́нуzákonný dědic

gravitační: зако́н всеми́рного тяготе́нияgravitační zákon

interrupční: зако́н об або́ртахinterrupční zákon

litera: бу́ква зако́наlitera zákona

mez: в ра́мках зако́наpráv. v mezích zákona

návrh: прое́кт зако́на, законопрое́ктnávrh zákona

negace: зако́н отрица́ния отрица́нияfiloz. zákon negace negace

nepsaný: непи́саный зако́нnepsaný zákon

novela: нове́лла зако́наnovela zákona

poptávka: зако́н предложе́ния и спро́саzákon nabídky a poptávky

příroda: зако́ны приро́дыzákony přírody

sbírka: Свод зако́новSbírka zákonů

zákon: свод зако́новsbírka zákonů

zákoník: ко́декс зако́нов о труде́zákoník práce

znění: бу́ква зако́наznění zákona

ctít: соблюда́ть зако́ныctít zákony

dodržovat: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

hledat: иска́ть лазе́йки в зако́неhledat mezery v zákoně

nedodržování: несоблюде́ние зако́новnedodržování zákonů

novelizace: внесе́ние дополне́ний в зако́нpráv. novelizace zákona

obejít: обойти́ зако́н/запре́тobejít zákon/zákaz

platit: Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.Zákon platí pro všechny.

porušení: наруше́ние зако́на, преступле́ниеporušení zákona

postavit: объяви́ть вне зако́наpostavit koho mimo zákon

projít: Но́вый зако́н не прошёл.Nový zákon neprošel.

přepracovat: перерабо́тать зако́нpřepracovat zákon

přestat: Зако́н утра́тил си́лу.Zákon přestal platit.

soulad: в соотве́тствии со зако́номv souladu se zákonem

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona

vejít: Зако́н вошёл в си́лу.Zákon vešel v platnost.

jméno: и́менем зако́наjménem zákona

paragraf: Э́то предусмо́трено зако́ном., На э́то есть зако́ны.Na to jsou paragrafy.

povýšit: возвести́ что в зако́нpovýšit co na zákon

rámec: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v rámci zákona

zatýkat: И́менем зако́на аресту́ю вас.Jménem zákona vás zatýkám.

бутербро́д: зако́н бутербро́даzákon schválnosti