Hlavní obsah

драгоце́нный

Vyskytuje se v

ка́мень: (полу)драгоце́нный ка́мень(polo)drahokam

kámen: драгоце́нные ка́мниdrahé kameny

vzácný: драгоце́нные мета́ллыchem. vzácné kovy

ztrácet: теря́ть драгоце́нное вре́мяztrácet drahocenný čas

драгоце́нный: драгоце́нный ка́меньdrahý kámen, drahokam