Hlavní obsah

до́нор

Vyskytuje se v

bezpříspěvkový: безвозме́здный до́нор кро́виbezpříspěvkový dárce krve

krev: до́нор кро́виdárce krve

dárce: до́нор кро́ви/о́ргановdárce krve/orgánů

registr: реги́стр доно́ров костно́го мо́згаmed. registr dárců kostní dřeně