Hlavní obsah

догово́р, hovor. до́говор

Podstatné jméno, rod mužský-а; -ы, -ов / hovor. -а́, -о́в

  • smlouva, dohoda, úmluvaзаключи́ть догово́рuzavřít smlouvuдогово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouvaдогово́р даре́нияdarovací smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouvaдогово́р подря́даsmlouva o díloаре́ндный/страхово́й догово́рnájemní/pojistná smlouvaми́рный/сою́зный догово́рmírová/spojenecká smlouvaбра́чный догово́рpředmanželská smlouvaдогово́р о ненападе́нииpakt o neútočeníдогово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жияsmlouva o nešíření jaderných zbraní

Vyskytuje se v

возме́здный: возме́здный догово́рúplatná smlouva

коллекти́вный: коллекти́вный догово́рkolektivní smlouva

расто́ргнуть: расто́ргнуть догово́рzrušit smlouvu

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

страхово́й: страхово́й догово́рpojistná smlouva

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva

усло́вие: усло́вия догово́раsmluvní podmínky

учреди́тельный: учреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

бра́чный: бра́чный догово́рpředmanželská smlouva

включи́ть: включи́ть в догово́рzahrnout do smlouvy

де́йствие: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

darovací: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

dodatek: dodatek ke smlouvěдополне́ние к догово́ру

dohoda: Mnichovská dohodaМю́нхенский догово́р

kupní: kupní smlouvaдогово́р ку́пли-прода́жи

obchodní: obchodní smlouvaторго́вый догово́р

odstoupení: práv. odstoupení od smlouvyотка́з от догово́ра

pracovní: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

smlouva: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

zánik: práv. zánik nájemní smlouvyрасторже́ние догово́ра аре́нды

antedatovat: antedatovat smlouvuдати́ровать догово́р за́дним число́м

anulace: práv. anulace smlouvyрасторже́ние догово́ра

dohoda: uzavřít dohoduзаключи́ть догово́р

dohoda: dohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т

fiktivní: fiktivní smlouva/účet/ztrátaмни́мый догово́р/счёт/убы́ток

leasingový: leasingová smlouvaли́зинговый догово́р

nájemní: nájemní smlouvaаре́ндный догово́р

operátor: smlouva s operátoremдогово́р с опера́тором

platnost: ukončit platnost smlouvyпрекрати́ть де́йствие догово́ра

podepsat: podepsat smlouvuзаключи́ть догово́р

podmínka: podmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́ра

podpis: potvrdit smlouvu podpisemскрепи́ть догово́р по́дписью

pojistný: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р, listina страхово́й по́лис

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

předmanželský: předmanželská smlouvaбра́чный контра́кт, добра́чный догово́р

sepsat: sepsat smlouvu/závěťсоста́вить догово́р/завеща́ние

smlouva: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

ustoupit: ustoupit od smlouvyотказа́ться/отступи́ть от догово́ра

uzavření: uzavření smlouvyзаключе́ние догово́ра

výpověď: výpověď smlouvyрасторже́ние догово́ра

vypovědět: vypovědět smlouvuрасто́ргнуть догово́р

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

na základě: na základě smlouvyпо догово́ру