Hlavní obsah

гражда́нский

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. občanskýгражда́нское о́бществоobčanská společnost
  2. civilní, nevojenský
  3. hovor.občanský, světskýгражда́нский бракpartnerské soužití, (život) na psí knížku

Vyskytuje se v

панихи́да: гражда́нская панихи́даposlední rozloučení, (občanský) pohřeb

неподчине́ние: гражда́нское неподчине́ниеobčanská neposlušnost

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

авиа́ция: гражда́нская авиа́цияcivilní letectvo

брак: церко́вный/гражда́нский бракcírkevní/občanský sňatek

долг: гражда́нский долгobčanská povinnost

объедине́ние: гражда́нское объедине́ниеobčanské sdružení

civilní: гражда́нский судcivilní soud

letectví: вое́нная/гражда́нская авиа́цияvojenské/civilní letectví

občanský: Гражда́нский ко́дексObčanský zákoník

povinnost: гражда́нский долгobčanská povinnost

právo: гражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́воpráv. občanské/rodinné/trestní právo

proces: уголо́вный/гражда́нский проце́ссtrestní/civilní proces

ručení: ОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственностиmotor. povinné ručení

sdružení: гражда́нское объедине́ниеobčanské sdružení

společnost: гражда́нское о́бществоobčanská společnost

spor: гражда́нское де́лоpráv. občanský spor

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

žaloba: гражда́нский искobčanskoprávní žaloba

iniciativa: гражда́нская инициати́ваobčanská iniciativa

kodifikace: кодифика́ция гражда́нского пра́ваkodifikace občanského práva

гражда́нский: гражда́нское о́бществоobčanská společnost