Hlavní obsah

гражда́нский

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. občanskýгражда́нское о́бществоobčanská společnost Гражда́нский ко́дексObčanský zákoník
  2. civilní, nevojenský
  3. hovor.občanský, světskýгражда́нский бракpartnerské soužití, (život) na psí knížku

Vyskytuje se v

панихи́да: гражда́нская панихи́даposlední rozloučení, (občanský) pohřeb

неподчине́ние: гражда́нское неподчине́ниеobčanská neposlušnost

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

авиа́ция: гражда́нская авиа́цияcivilní letectvo

брак: церко́вный/гражда́нский бракcírkevní/občanský sňatek

долг: гражда́нский долгobčanská povinnost

объедине́ние: гражда́нское объедине́ниеobčanské sdružení

civilní: civilní soudгражда́нский суд

civilní: civilní právoгражда́нское пра́во

letectví: vojenské/civilní letectvíвое́нная/гражда́нская авиа́ция

občanský: Občanský zákoníkГражда́нский ко́декс

občanský: občanská válkaгражда́нская война́

povinnost: občanská povinnostгражда́нский долг

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

proces: trestní/civilní procesуголо́вный/гражда́нский проце́сс

ručení: motor. povinné ručeníОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственности

sdružení: občanské sdruženíгражда́нское объедине́ние

společnost: občanská společnostгражда́нское о́бщество

spor: práv. občanský sporгражда́нское де́ло

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

žaloba: občanskoprávní žalobaгражда́нский иск

civilní: civilní obyvatelstvoгражда́нское населе́ние

civilní: civilní letectvíгражда́нская авиа́ция

iniciativa: občanská iniciativaгражда́нская инициати́ва

kodifikace: kodifikace občanského právaкодифика́ция гражда́нского пра́ва