Hlavní obsah

вы́бросы

Vyskytuje se v

imisní: povolený imisní limitлими́т допусти́мых вы́бросов

emise: emise oxidu uhličitéhoвы́бросы углеки́слого га́за

emisní: emisní limityограниче́ния на вы́бросы