Hlavní obsah

вы́делить

Vyskytuje se v

kurziva: вы́делить что курси́вомzvýraznit co kurzivou

označit: вы́делить мы́шью текстvýp. označit text myší

přidělit: вы́делить кварти́руpřidělit byt

вы́делить: вы́делить мы́шью чтоoznačit co myší