Hlavní obsah

встать

Vyskytuje se v

цы́почки: на цы́почки (встать)(stoupnout si) na špičky

заря́: встать с зарёйvstát se slepicemi

грудь: встать гру́дью за когоpostavit se za koho

нога́: встать с ле́вой ноги́vstát levou nohou z postele, nemít od rána náladu

fronta: postavit se do frontyвстать в о́чередь

povstat: povstat ze židleвстать со сту́ла

stoupnout si: stoupnout si na špičkyвстать на цы́почки

vstát: vstát od stoluвстать из-за стола́

vstát: Ulehl a už nevstal.Он слег и уже́ не встал.

zvednout se: zvednout se od stoluвстать от стола́

židle: zvednout se ze židleвстать со сту́ла

postavit se: postavit se na zadní/si hlavu(в)стать на дыбы́

postavit se: postavit se na vlastní nohyвстать на со́бственные но́ги

vstát: vstát levou nohou (napřed)встать с ле́вой ноги́