Hlavní obsah

вперёд

Vyskytuje se v

дви́гаться: дви́гаться вперёдpřen. jít vpřed

рва́ться: Войска́ рву́тся вперёд.Vojska se tlačí kupředu.

kotoul: kotoul vpřed/vzadкувыро́к вперёд/наза́д

pára: plnou parou (vpřed)по́лным хо́дом (вперёд), на всех пара́х (вперёд)

drát se: drát se dopředuпробива́ться вперёд

lézt: lézt dopředuползти́ вперёд

pokročit: Doba pokročila.Вре́мя продви́нулось вперёд.

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

přednost: dát přednost ženě při vcházeníпропусти́ть же́нщину (вперёд)

zaplatit: zaplatit předemзаплати́ть ава́нсом/вперёд

zpět: ani tam, ani zpětни взад ни вперёд

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

kupředu: Kupředu, zpátky ni krok!Вперёд, ни ша́гу наза́д!

mílový: postupovat (kupředu) mílovými krokyпродвига́ться (вперёд) гига́нтскими шага́ми

postrčit: postrčit dopředu koho(вы)толкну́ть вперёд кого

sem: ani sem, ani tam nikamни туда́, ни сюда́, ни взад, ни вперёд