Hlavní obsah

вперёд

Vyskytuje se v

дви́гаться: дви́гаться вперёдpřen. jít vpřed

рва́ться: Во́йска рву́тся вперёд.Vojska se tlačí kupředu.

kotoul: кувыро́к вперёд/наза́дkotoul vpřed/vzad

pára: по́лным хо́дом (вперёд), на всех пара́х (вперёд)plnou parou (vpřed)

drát se: пробива́ться вперёдdrát se dopředu

lézt: ползти́ вперёдlézt dopředu

pokročit: Вре́мя продви́нулось вперёд.Doba pokročila kupředu.

postoupit: Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.Jednání nepostoupila ani o krok.

přednost: пропусти́ть же́нщину (вперёд), оказа́ть предпочте́ние же́нщинеdát přednost ženě při vcházení

zaplatit: заплати́ть ава́нсом/вперёдzaplatit předem

zpět: ни взад ни вперёдani tam, ani zpět

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

kupředu: Вперёд, ни ша́гу наза́д!Kupředu, zpátky ni krok!

mílový: продвига́ться (вперёд) гига́нтскими шага́миpostupovat (kupředu) mílovými kroky

postrčit: (вы)толкну́ть вперёд когоpostrčit dopředu koho

sem: ни туда́, ни сюда́, ни взад, ни вперёдani sem, ani tam nikam

вперёд: взад и вперёдsem a tam