Hlavní obsah

во́дный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

лы́жи: во́дные лы́жиvodní lyže

лы́жник: во́дный лы́жникvodní lyžař

по́ло: во́дное по́лоvodní pólo

коммуника́ция: возду́шные/во́дные коммуника́цииvzdušné/vodní cesty

dýmka: во́дная тру́бка, калья́нvodní dýmka

gymnastika: худо́жественная/спорти́вная/во́дная гимна́стикаmoderní/sportovní/vodní gymnastika

pólo: во́дное по́ло, ватерпо́лоvodní pólo

vodní: во́дное хозя́йствоvodní hospodářství

plavební: фарва́тер, во́дный путьplavební dráha