Hlavní obsah

Де́ли [дэ-]

Podstatné jméno, rod středníнескл.

Vyskytuje se v

вчера́шний: вчера́шний деньvčerejší den o něčem zastaralém, přežitém

выходно́й: выходно́й деньvolný den, den pracovního klidu

дверь: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

день: чёрный деньhorší časy, pro strýčka Příhodu

жу́ткий: жу́ткое де́лоhrůza, děs

за́втрашний: за́втрашний деньzítřek o nejbližší budoucnosti

кероси́н: Де́ло па́хнет кероси́ном.Ta věc smrdí.

ми́лый: Ми́лое де́ло!Pěkný (věci)!

откры́тый: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

плёвый: плёвое де́лоmaličkost, hračka

разгру́зочный: разгру́зочный деньpostní den, odlehčovací den při dietě

реши́ть: реши́ть де́лоrozhodnout/vyřešit záležitost

риск: риск благоро́дное де́лоrisk je zisk

сего́дняшний: на сего́дняшний деньk dnešnímu dni

суть: по су́ти (де́ла)v jádru (věci), v podstatě, vlastně

тень: тень наводи́ть, наводи́ть тень на я́сный деньzamlžovat co

хоро́шенький: Хоро́шенькое де́ло!No to je pěkné!

шля́па: де́ло в шля́пеje to v suchu, dobře to dopadlo

ю́рьев: вот тебе́, ба́бушка, и Ю́рьев день!to mi byl čert dlužen, to mi ještě chybělo

ви́димый: ви́димое де́лоjasná věc

дели́ть: дели́ть по́ровнуdělit rovným dílem

жите́йский: де́ло жите́йскоеvšední věc

иностра́нный: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

ли́чный: ли́чное де́лоsoukromá věc

министе́рство: Министе́рство иностра́нных делMinisterstvo zahraničních věcí

незада́чливый: незада́чливый деньsmolný den

рождество́: второ́й день Рождества́druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

страхово́й: страхово́е де́лоpojišťovnictví

убы́точный: убы́точное де́лоztrátový podnik

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

встреча́ть: встреча́ть день рожде́нияslavit narozeniny

вы́играть: вы́играть де́ло в суде́vyhrát soudní při

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

добра́ться: добра́ться до су́ти де́лаdostat se k jádru věci

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

заве́домо: заве́домо ги́блое де́лоpředem ztracená věc

за́втра: отложи́ть дела́ на за́втраodložit věci na zítřek

знать: знать своё де́лоrozumět své práci, ovládat svou práci

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

ку́ча: ку́ча делhalda práce

мазь: Де́ло на мази́.Vyvíjí se to slibně.

нева́жно: Дела́ иду́т нева́жно.Nedaří se.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

но́рма: Как дела́? Но́рма.Jak se máš? Normálka.

обстоя́ть: Дела́ обстоя́т хорошо́.Věci se daří dobře.

организова́ть: организова́ть свой рабо́чий деньzorganizovat si svůj pracovní den

поверну́ться: Де́ло поверну́лось совсе́м ина́че.Věc se začala vyvíjet zcela jinak.

поня́тный: Поня́тное де́ло.Jasná věc., To se rozumí.

ра́ди: ра́ди о́бщего де́лаpro společnou věc

роково́й: роково́й деньrozhodující den

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

скорня́жный: скорня́жное де́лоkožešnictví

со: со дня на деньze dne na den

ту́го: Де́ло дви́жется ту́го.Jde to ztuha., Nedaří se.

уда́ться: День уда́лся.Den se vydařil.

укоро́ченный: укоро́ченный рабо́чий деньzkrácený pracovní úvazek

хрено́вый: Дела́ хрено́вые.Stojí to za hovno.

щекотли́вый: щекотли́вое де́лоchoulostivá záležitost

я́сно: Я́сно как (бо́жий) день.To je nad slunce jasné.

деся́тый: Э́то де́ло деся́тое.To je druhořadé.

ко́нчить: Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.Nejdřív práce, potom zábava.

а́нгел: день а́нгелаjmeniny, svátek

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

bokem: отложи́ть де́ньги на чёрный деньdát (si) peníze bokem

dařit se: Как дела́?, Как (вы) живёте?Jak se Vám daří?

datum: да́та/день рожде́нияdatum narození

den: бу́дний деньvšední den

díkůvzdání: День благодаре́нияDen díkůvzdání

dobrý: До́брый день!Dobrý den!

dveře: День откры́тых двере́йden otevřených dveří

fůra: име́ть мно́го делmít fůru práce

hod: пе́рвый день Па́схиBoží hod velikonoční

horší: чёрный деньhorší časy

jednat se: речь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чегоjedná se o koho/co

kauza: суде́бное де́лоsoudní kauza

naprázdno: сиде́ть без де́лаsedět naprázdno nečinně

návštěvní: приёмный день, день приёма госте́йnávštěvní den

nechat: оста́вить что на чёрный деньnechat si co na horší časy

od, ode: изо дня в деньden ode dne

odpoledne: До́брый день.Dobré odpoledne.

otevřený: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

požehnaný: благослове́нный деньpožehnaný den

případ: ги́блое де́лоztracený případ

řízení: дисциплина́рное де́лоdisciplinární řízení

sanitární: санита́рный деньsanitární den

soudný: су́дный день, день Стра́шного суда́náb. soudný den

spis: ли́чное де́лоosobní spis

spor: суде́бное де́лоpráv. soudní spor

správní: администрати́вные дела́správní řízení

stránka: све́тлая/тенева́я сторона́ де́лаsvětlá/stinná stránka věci

svatodušní: Тро́ицын деньsvatodušní svátky

tak: Таки́е-то дела́.Tak to je., Tak se věci mají.

věc: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

vnitro: министе́рство вну́тренних дел, МВДministerstvo vnitra

výplatní: выплатно́й день, hovor. пэ́йдейvýplatní den

vyřízený: закры́тое/зако́нченное де́лоvyřízená věc

zahraničí: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničí

založit: завести́ де́лоpráv. založit spis

zavírací: выходно́й деньzavírací den

ztrátový: убы́точное де́лоztrátový podnik

běžet: В чём де́ло?Oč běží?

bledě: Его́ де́ло пло́хо.Vypadá to s ním bledě.

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

cizí: лезть не в своё де́лоplést se do cizích věcí

dál: Так да́льше де́ло не пойдёт.Takhle už to dál nejde.

dědický: насле́дственное де́лоdědické řízení

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

díl: дели́ть на ра́вные до́лиdělit na stejné díly

dít se: Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?Co se tu děje?

dívat se: Как ты смо́тришь э́то де́ло?Jak se na to díváš?

fajn: Как дела́? Хорошо́!Jak se máš? Fajn!

háček: В том-то и де́ло!V tom je (ten) háček!

chýlit se: День кло́нится к ве́черу.Den se chýlí k večeru.

jádro: суть де́лаjádro věci

jak: Как пожива́ешь?, Как (твои́) дела́?Jak se máš?

jít: Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?Jak to jde?

každý: ка́ждый день, ежедне́вноkaždý den

lelkovat: Безде́льничает весь день.Celý den lelkuje.

míchat se: лезть не в своё де́лоmíchat se do cizích věcí

ministerstvo: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

mít: У меня́ дела́., Я за́нятый.Mám práci.

mít se: Как ты?, Как твои́ дела́?Jak se máš?

mizerně: Дела́ иду́т скве́рно.Jde to mizerně.

nachodit: За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.Za den nachodí třicet kilometrů.

natáčecí: съёмочный деньnatáčecí den

odložený: глухо́е де́ло, вися́к, глуха́рьodložený případ nevyšetřený zločin ap.

ovládat: хорошо́ знать своё де́лоovládat svou profesi

pátrání: завести́ть разыскно́е де́лоpráv. zahájit pátrání

plést: Не втя́гивай меня́ в э́то де́ло.Mě do toho nepleť.

pochopit: сообрази́ть, в чём де́лоpochopit, oč běží

popohnat: протолкну́ть своё де́лоpopohnat svou záležitost