Hlavní obsah

řezný

Přídavné jméno

  1. (týkající se řezání) ре́жущий, распило́вочный
  2. (vzniklý řezáním) ре́заныйřezná ránaре́заная ра́на, поре́з

Vyskytuje se v

řezný: ре́заная ра́на, поре́зřezná rána