Hlavní obsah

жени́ть

Dokonavé sloveso a nedokonavé slovesoженю́, же́нишь