Hlavní obsah

vystřižený

Vyskytuje se v

vystříhat se: sich des Alkohols enthaltenvystříhat se alkoholu

vystřižený: wie aus dem Modejournal aussehenbýt jako vystřižený ze žurnálu

ausschneiden: eine Annonce aus der Zeitung ausschneidenvystřihnout z novin inzerát

vystříhat: ein Rezept aus der Zeitschrift ausschneidenvystřihnout recept z časopisu