Hlavní obsah

vražda

Vyskytuje se v

loupežný: der Raubmordloupežná vražda

rekonstruovat: den Mord am Tatort rekonstruierenrekonstruovat vraždu na místě činu

dvojnásobný: der Doppelmorddvojnásobná vražda

osvětlit: das Mordmotiv aufhellenosvětlit motiv vraždy

beschuldigen: j-n eines Mordes beschuldigenobvinit koho z vraždy

fähig: zu einem Mord fähig seinbýt schopný vraždy

Mord: einen Mord begehen/verübendopustit se vraždy/spáchat vraždu

vražda: einen Mord begehendopustit se vraždy