Hlavní obsah

veta

Vyskytuje se v

veto: vyslovit veto proti čemudas Veto gegen etw. aussprechen

veto: uplatnit právo vetavon seinem Vetorecht Gebrauch machen