Hlavní obsah

verschieden

Vyskytuje se v

gegeneinanderstellen: verschiedene Konzepte gegeneinanderstellenpostavit proti sobě různé koncepty srovnat

nennen: verschiedene Beispiele nennenvyjmenovat různé příklady

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

běhat: verschiedene Ämter ablaufenběhat po úřadech

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

provedení: in verschiedenen Ausführungenv různém provedení

různý: die Menschen verschiedener Nationalitätenlidé nejrůznějších národností

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

velikost: Gegenstände verschiedener Größepředměty různé velikosti