Hlavní obsah

versah

versehenzaopatřit, zásobit, vybavit

Versehennedopatření, omyl, přehlédnutí

Vyskytuje se v

Versehen: aus Versehennedopatřením, omylem

razítko: etw. mit einem Stempel versehenopatřit co razítkem

doprovázet: Der Text ist mit Illustrationen versehen.Text doprovázejí ilustrace.

pocukrovat: Aus Versehen überzuckerte er seine Suppe.Omylem si pocukroval polévku.

vysvětlivka: einen Text mit Erläuterungen versehenopatřit text vysvětlivkami

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi