Hlavní obsah

upsat se

Vyskytuje se v

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky