Hlavní obsah

until

Nechtěli jste hledat:

Stilstyl, sloh

Untierobluda, nestvůra, netvor

untilgbarnenapravitelný, nesmazatelný

untragbar(finančně) neúnosný

untrennbarnerozlučný, ne(od)dělitelný, neodlučitelný

untreunevěrný

Untreuenevěra, nevěrnost

untröstlichneutišitelný, zdrcený

untrüglichneklamný

Untugendneřest, nectnost

untypischnetypický