Hlavní obsah

unfähig

Přídavné jméno

  1. zu etw. unfähig sein nebýt schopný čeho rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

neschopně: sich unfähig stellentvářit se neschopně

neschopný: unfähig sich zu beherrschenneschopný se ovládat

sesadit: den unfähigen Befehlshaber absetzensesadit neschopného velitele