Hlavní obsah

umfassendes

umfassenzasadit nově , olemovat, obroubit

umfassenobejmout, chytit

Vyskytuje se v

Palette: eine umfassende Palette von Produktenširoká paleta produktů

umfassen: sich gegenseitig umfassenvzájemně se obejmout

obsáhlý: umfassende Kenntnisse habenmít obsáhlé vědomosti

úplný: ein umfassendes Geständnisúplné přiznání