Hlavní obsah

to suck down

downunavený, utahaný, vyčerpaný, grogy